Bedre potens impotens erektil dysfunksjon ereksjon P2-ereksjonstilskudd laget i Norge

Hva er elektroniske sigaretter?

Elektroniske sigaretter eller E-sigaretter er en relativt ny oppfinnelse, hvor du unngår de fleste skadevirkningene vi kjenner i forbindelse med vanlige sigaretter.

Fra en elektronisk sigarett kommer det ikke røyk – men en form for damp. Sigaretten inneholder en væske (e-væske/nikotinoppløsning) som fordampes i en fordampningsenhet.

Dette gjør at ingen av de skadelige stoffene som oppstår ved forbrenning av tobakk dannes.

Elektroniske sigaretter er bra for helsen

  • Ingen kreftfremkallende stoffer eller giftige substanser*
  • Ingen hoste
  • Ingen passiv røyking
  • Bedre for tannkjøtt og tenner
  • Bedre for huden
  • Kan hjelpe deg til å slutte å røyke

*Det er viktig at du velger en elektronisk sigarett som kan garantere dette – helsesigaretten er din garanti!

Elektroniske sigaretter kan benyttes i forhold til røykeavvenning, og det finnes dokumenterte positive effekter av elektroniske sigaretter når det gjelder å slutte å røyke eller begrense bruk av vanlige sigaretter.

Elektroniske sigaretter Helsesigaretten norsk nettbutikk e-juice / e-væske

Selv om du ikke ønsker helt å slutte med vanlige sigaretter, vil gradvis overgang til bruk av elektroniske sigaretter ha stor helsemessig gevist.

Bruk av Helsesigaretten uten nikotin er etter vår mening helt uskadelig

Hvordan fungerer en elektronisk sigarett?

En elektronisk sigarett består i grove trekk av tre deler. Batteriet, fordampningsenheten, og en beholder for e-væsken.

Helsesigaretten elektronisk sigarett. Laget i Norge.

Batteriet er i de fleste tilfeller oppladbart, men det finnes også elektroniske sigaretter som er ment å kastes etter en gangs bruk.

E væsken / e juice Helsesigaretten elektroniske sigaretter

Fordampningsenheten inneholder som oftest e-væsken og selve fordamperen i en enhet. Det er denne delen som utsettes for mest slitasje - den varmes opp om og om igjen, og det kan danne seg avleiringer som påvirker smaken.

E-væske beholdere som er ment for etterfylling er også utsatt for noe annen slitasje – de varer heller ikke evig. Mange av disse kommer med mulighet for å bytte ut slitedeler, men mange er også til engangsbruk.

Helsesigaretten benytter engangs filterkapsler – slik at du unngår avleiringer og vond smak.

Forskjellige typer elektronisk sigarett

Det finnes grovt regnet tre typer elektroniske sigaretter

 

1. Klassiske elektroniske sigaretter

Med klassiske elektroniske sigaretter menes elektriske sigaretter som føles og ser ut som vanlige sigaretter. Klassiske elektroniske sigaretter kommer både til engangsbruk og til gjenbruk.

Klassiske elektroniske sigaretter er billige i innkjøp, og det er derfor ikke så farlig om du skulle miste en før den er brukt opp.

Helsesigaretten elektroniske sigaretter. Laget i Norge.

Du slipper også bryderiet med å tenke på etterfylling. Når du er ferdig med den så kaster du den og begynner på en ny - akkurat som tidligere.

På klassiske elektroniske sigaretter til gjenbruk skifter du "filterenden" – og kaster den etter bruk. Selve batteriet lader du enkelt opp.

Elektroniske sigaretter og piper

2. Elektroniske sigaretter og piper

Disse kalles gjerne elektroniske sigaretter, men ser som oftest ikke ut som vanlige sigaretter.

Elektroniske sigaretter og piper kommer i et stort antall forskjellige utførelser – også som piper. Det de har til felles er at de lades opp og etterfylles med e-væske av brukeren.

3. Mekaniske elektroniske sigaretter

Dette er som oftest elektroniske sigaretter for den avanserte bruker, men det finnes også enklere modeller.

Mekaniske elektroniske sigaretter ser ikke ut som vanlige sigaretter – noen av dem er rene kunstverkene.

Disse sigarettene inneholder ofte ikke annen elektronikk enn selve batteriet – og det kan skiftes ut.

Mekaniske elektroniske sigaretter - Mods

På de mest avanserte modellene bygger brukeren selv opp fordampningsenheten, og dette krever en viss ekspertise. Disse modellene gir absolutt mest "røyk" eller "damp".

 

For godt til å være sant?

Det er mange som diskuterer om elektroniske sigaretter virkelig er så bra, og som i de fleste tilfeller er det motstridende synspunkter. Å skulle presentere alle disse kunne fort bli u-oversiktelig. Du vil finne noen oppsummeringer av forskning omkring elektronisk sigaretter på Helsesigarettens blogg om elektroniske sigaretter.
 

5 millioner Europeere tar ikke feil

Siden introduksjonen i 2006 har elektroniske sigaretter fått over 5 millioner EU-borgere til å spare penger og helse

Economic Analysis of the EU Market of Tobacco, Nicotine and related Products. Matrix Insight - Juni 2013

Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS) har publisert en rapport om elektroniske sigaretter av Karl Erik Lund, denne rapporten synes å sammenfatte mye av det som finnes av forskning – og rapporten kommer med noen anbefalinger.

Det er i stor grad på grunnlag av disse resultatene at Helsesigaretten ble utviklet. Du kan lese hele rapporten her.

Anbefaling

Klassiske elektroniske sigaretter er billige i innkjøp, og vi anbefaler å ta med deg en klassisk elektronisk sigarett når du skal ut på byen.

På den måten er det ikke så farlig om du skulle miste eller glemme igjen den elektroniske sigaretten.

De elektroniske pipene har også vist seg svært tilfredstilende når det gjelder enkel bruk, mengde "røyk" eller "damp" de gir fra seg – og hvordan smaken kommer frem.

Trygg netthandel


Vi akspeterer følgende kort:
Vi aksepterer følgende typer kort: Visa, MasterCard, Delta, Maestro. PayPal er vår samarbeidspartner

Sosiale media


Du kan følge oss på disse stedene:
Følg oss på FaceBook Følg oss på Twitter Følg oss på Google+ Følg oss på Linked-In Følg oss på Flickr Pin oss på Pintrest Sett opp en RSS feed for nyheter om elektroniske sigaretter

nettstedskart | betingelser & vilkår | personvern & informasjonskapsler | til toppen av siden
Helsesigaretten, Trondheimsveien 183, 0570 Oslo, Norge. Telefon 12.00 - 15.00: 91 64 90 21
Organisasjonsnummer: 912 749 517.Helsesigaretten er på Google+
Helsesigaretten Liten logo på grå bakgrunn med svart og grønt.

© copyright 2015 Naturmedisinsentralen. All rights reserved.