Betingelser og vilkår
Helsesigaretten Nettbutikk


Helsesigaretten
Trondheimsveien 183
0570 Oslo
Norge

Foretaksnummer: 08742384

Tlf: 9788 1974

E-post : info@helsesigaretten.no1 . Informasjon om Helsesigaretten og vår nettbutikk


Velkommen til vår nettbutikk.

1.1 Denne nettbutikken og nettsiden www.helsesigaretten.no eies og drives av Naturmedisinsentralen AS (vi eller oss). For ytterligere informasjon om Naturmedisinsentralen AS, vennligst se slutten av disse vilkårene.

1.2 Denne nettsiden, og dokumenter som det eventuelt henvises til, fortelle deg om de vilkår som gjelder når vi leverer noen av varene du finner på vår nettside til deg (varer). Vennligst les disse vilkårene nøye før du bestiller noen varer på vår nettside. Når du handler hos oss aksepterer du disse vilkårene.

1.3 Du må klikke på en knapp merket "Godta" i løpet av ditt kjøp fra vår nettbutikk, for å bekrefte at du aksepterer disse vilkårene. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene, vil du ikke være i stand til å bestille noen produkter fra vår nettside.

1.4 Du bør skrive ut en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.2. Aldersgrenser

2.1 Hvis du er under 18 år gammel, kan du kjøpe varer hos oss med tillatelse fra foreldre eller verge.

2.4 Hvis du er under 18 år gammel, kan du ikke kjøpe noen varer som inneholder nikotin.3. Tilbud av varer, produktdetaljer, priser og levering

3.1 Tilbud av varer for salg i nettbutikken representerer en invitasjon til en kunde om å plassere en ordre. En ordre fra en kunde representerer et tilbud om å inngå en kontrakt om et salg. Når en ordre er plassert, vil kunden motta en automatisk elektronisk bekreftelse på sin bestilling via e -post, og dette utgjør en salgskontrakt.

3.2 Under bestillings prosessen, kan kunden se og korrigere alle data som legges inn etter bestillings knappen er valgt.

3,3 Kunder kan inngå kontrakter om salg på norsk.

3.4 Vi gjør vårt ytterste for å være så nøyaktig som mulig i varebeskrivelser og priser. Imidlertid kan disse endres på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll. Vennligst merk at alle varer tilbys med forbehold om tilgjengelighet ved bestillings tidspunktet. Vær oppmerksom på at enkelte varer kan være underlagt spesielle vilkår og betingelser. Disse vil eventuelt bli presentert i den enkelte varebeskrivelse.

3.5 Våre priser inkluderer alle lokale skatter, avgifter og frakt (som nevnt i kapittel 9).4 . Importrestriksjoner

4.1 Når du bestiller produkter fra vår nettbutikk for levering utenfor Norge, kan de være underlagt lokale importrestriksjoner. Du vil selv være ansvarlig for å overholde eventuelle importrestriksjoner. Vær oppmerksom på at vi har ingen kontroll over disse restriksjonene. Hvis du er usikker, ta kontakt med ditt lokale tollsted for mer informasjon før du bestiller noe fra oss.

4.2 Vær oppmerksom på at du må overholde alle gjeldende lover og regler i det landet hvor varene er bestemt. Vi er ikke ansvarlige dersom du bryter slike lover.5 . Toll og avgifter

5.1 Hvis du bestiller produkter fra vår hjemmeside for levering utenfor Norge, kan de være underlagt toll og avgifter som er pålagt når leveransen når den oppgitte destinasjonen. Du vil selv være ansvarlig for betaling av eventuelle importavgifter og skatter. Vær oppmerksom på at vi ikke har kontroll over disse kostnadene og ikke kan ikke forutsi størrelse. Hvis du er usikker, ta kontakt med ditt lokale tollsted for mer informasjon før du bestiller.

5.2 Vær oppmerksom på at du må overholde alle gjeldende lover og regler i det landet hvor varene er bestemt. Vi er ikke ansvarlige dersom du bryter slike lover.6. Transportkostnader

Transportkostnader er inkludert i de priser som er oppgitte på nettbutikkens sider.7. Betalingmuligheter

Betaling for alle produkter må være med kreditt-eller debetkort. Vi aksepterer alle de vanlige kreditt- og debetkort. Kortet blir belastet når ordren er plassert.8. Tilgjengelighet av varer, levering og risiko

8.1 Vi tar sikte på å behandle og sende bestillingen innen en arbeidsdag. Skulle din bestilling bli forsinket (for eksempel hvis varene er utsolgt), vil vi kontakte deg. Hvis du har spørsmål angående frakt av din bestilling, vennligst kontakt Naturmedisinsentralen AS via e-post til kundeservice@helsesigaretten.no eller på telefon 0047 97 88 19 74.

8.2 Varene leveres av Posten.

8.3 Leveransen tidsramme er ordinært 3-5 virkedager.

8.4 Vare(ne) vil være din risiko fra leveringstidspunktet og eierskap av vare(ne) vil kun overføres til deg når vi har mottatt full betaling av alle utestående beløp.9 . Pris og betaling

9.1 Våre priser er oppgitt i forbindelse med de enkelte varene på vår hjemmeside, og prisene inkluderer lokale skatter, lokale avgifter, samt frakt.

9.2 Prisene kan endres når som helst, men endringene vil ikke påvirke bestillinger hvor vi allerede har sendt deg en automatisk elektronisk bekreftelse på din bestilling via e -post.

9.3 Det er alltid mulig, til tross for våre beste anstrengelser, at noen av varene som vises på vår hjemmeside kan være feil priset. Vi vil normalt kontrollere prisene som en del av våre ekspedisjons prosedyrer slik at, der varens riktige pris er mindre enn våre oppgitt pris, vil vi belaste deg det laveste beløpet ved forsendelse av produktet. Hvis varens riktige pris er høyere enn den prisen som er oppgitt på våre nettsider, vil vi etter eget skjønn, enten kontakte deg for instruksjoner før utsendelse av produktet, eller avvise bestillingen og varsle deg om avvisningen.

9.4 Vi er ikke forpliktet til å levere varen(e) til deg til feil (lavere) pris, selv etter at vi har sendt deg en bekreftelse på e-post, hvis feilprisingen er åpenbar og og en med rimelig grunn kan anta å bli oppfattet av deg som en feilprising.10. Avbestilling

10.1 Du kan angre et kjøp når som helst innen 30 virkedager, perioden starter den dagen du mottar varen(e). I slike tilfeller, vil du få full refusjon av det som er betalt for varene i henhold til våre refusjons politikk (som nevnt i kapittel 11).

10.2 For å endre eller kansellere en kontrakt, kan du kontakte Naturmedisinsentralen AS via e-post kundeservice@helsesigaretten.no eller på telefon 0047 97 88 19 74 Hvis du vil angre et kjøp, må du også returnere varen(e) til oss umiddelbart, i samme stand som da du mottok dem, og med egen kostnad og risiko. Du har en rettslig plikt til å ta godt vare på varene mens de er i din besittelse. Hvis du ikke overholder denne plikten, kan vi ha en juridisk rett til å kreve erstatning fra deg.

10.3 Denne delen, 10, påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker.11. Vår refusjons politikk

11.1 Vi håper du vil bli fornøyd med bestillingen din, men hvis en eller annen grunn ikke er helt fornøyd, kan du angre kjøpet uten grunn innen en 30 dagers periode, enten ved å returnere vare(ne) til Naturmedisinsentralen AS eller ved å levere en skriftlig avbestilling til Naturmedisinsentralen AS (pr. brev eller e - post). 30 dagers perioden starter dagen etter at du mottak vare(ne) (i tilfelle av delleveranse, ikke før mottak av første del levering). For å tilfredsstille tidsfristen er det tilstrekkelig å sende et varsel om avbestilling innen 30 dagers perioden. Returer og/eller skriftlig avbestilling (brev) skal adresseres til Helsesigaretten - Naturmedisinsentralen, Trondheimsveien 183, 0570 Oslo, Norge(Norway). Skriftlig varsel om avbestilling (e - post) må sendes til kundeservice@helsesigaretten.no

11.2 Når du returnerer et produkt til oss fordi du har kansellert kontrakten mellom oss innenfor 30 - dagers angrefrist (se pkt. 11.1 ovenfor), vil vi behandle tilbakebetalingen så snart som mulig, og i alle fall innen 30 dager fra den datoen du har gitt beskjed om kanselleringen. Denne perioden starter dagen etter at vi mottar den returnerte varen. I slike tilfeller, vil vi refundere dine kjøpskostnader i sin helhet. Du vil selv være ansvarlig for kostnadene ved å returnere varen til oss. Varene må returneres i uåpnet original innpakning.

11.3 Når du returnerer en vare til oss av noen annen årsak, (for eksempel fordi du mener at varen er defekt), vil vi undersøke den returnerte varen, og vil varsle deg om tilbakebetaling via e-post innen en rimelig tidsperiode.

11.4 Vi vil vanligvis behandle refusjoner under punkt 11.3 så snart som mulig, og i alle fall innen 30 dager fra den datoen vi bekreftet til deg via e-post, at du hadde krav på refusjon for den defekte varen. Vare(r) som er returnert av deg på grunn av en defekt, vil bli refundert i sin helhet, inkludert refusjon av portokostnader påløpt for å returnere varen til oss.

11.5 Vi vil vanligvis refundere beløpet på samme metode som opprinnelig ble brukt av deg for å betale for varen.12. Vårt ansvar

12.1 Vi garanterer deg at enhver vare kjøpt fra oss, på vår hjemmeside, er av tilfredsstillende kvalitet og kan brukes til alle de formål som varer av lignende type kan brukes til.

12.2 Vår forpliktelse ovenfor deg er begrenset til innkjøpsprisen for den vare du har kjøpt, og eventuelle returkostnader i forbindelse med defekte varer.

12.3 Vi aksepterer ikke ansvar for indirekte-, direkte- eller følge-skader, inkludert (for eksempel) tap av fortjeneste, inntekter, kontrakter, data eller goodwill.

12.4 Våre vilkår påvirker ikke dine lovfestede rettigheter som forbruker.

12.5 Ingenting i disse vilkårene begrenser vårt ansvar i forhold til død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet, eller i forhold til noen annen sak hvor det ville være ulovlig for oss å begrense, eller forsøke å begrense, vårt ansvar.13. Skriftlig kommunikasjon

Gjeldende lover krever at noen av opplysningene eller kommunikasjon vi sender til deg skal være skriftlig. Når du bruker nettstedet vårt, godtar du at kommunikasjonen med oss i hovedsak vil være elektronisk. Vi vil kontakte deg via e-post eller gi deg informasjon ved å poste meldinger på våre nettsider. For kontraktmessige formål, godtar du denne elektroniske kommunikasjonsformen, og du erkjenner at alle kontrakter, notiser, informasjon og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk, overholder juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.14. Meldinger

Alle meldinger fra deg til oss må bli sendt til Helsesigaretten - Naturmedisinsentralen, Trondheimsveien 183, 0570 Oslo, Norge(Norway) eller på e - post kundeservice@helsesigaretten.no Vi kan gi deg varsel på den e-post eller den postadresse du oppgir til oss når du bestiller, eller som du oppgir på noen av de måtene som er angitt i kapittel 11. Varsler vil bli ansett som mottatt og presentert umiddelbart etter at de legges ut på nettsiden vår, 24 timer etter at en e-post er sendt, eller syv dager etter datoen for postlegging. For å bevise respons på enhver melding er det tilstrekkelig å bevise at brevet var riktig adressert, stemplet og postlagt. Når det gjelder en e-postmeldinger er det tilstrekkelig å bevise at e-post ble sendt til den angitte e-postadressen.15. Hendelser utenfor vår kontroll

15.1 Vi vil ikke være ansvarlig eller ansvarlig for manglende oppfyllelse, eller forsinkelse i utførelsen, av noen av våre forpliktelser i henhold til en avtale hvis dette er er forårsaket av hendelser utenfor vår rimelige kontroll (force majeure).

15.2 En Force Majeure hendelse inkluderer handlinger, hendelser, utelatelser eller ulykker utenfor vår kontroll, og omfatter (blant annet): terrorangrep, brann, flom eller naturkatastrofer, epidemier, manglende offentlig eller privat transport, manglende offentlige eller private teletjenester, eller trussel om noen av disse tingene.

15.3 Våre kontraktmessige forpliktelser overfor deg anses å være frosset så lenge Force Majeure -hendelsen varer, og vi vil forlenge kontraktmessige frister i forhold til slike hendelser. Vi vil anstrenge oss til det ytterste for å bringe Force Majeure -hendelsen til opphør, eller finne en løsning der vi kan oppfylle våre kontraktmessige forpliktelser til tross for Force Majeure hendelsen.16. Andre saker

16.2 Hvis vi av noen årsak ikke klarer å utøve noen av våre rettigheter i forhold til en kontrakt, betyr ikke dette at vi fraskriver av oss disse rettighetene.

16.3 Hvis noen del av disse vilkårene eller en kontrakt er ikke rettskraftig, vil dette ikke påvirke gyldigheten til andre deler.

16.4 Vi forholder oss til disse vilkårene og dokumenter som det eventuelt henvises til, i forhold til innholdet alle kontrakter vi inngår i forbindelse med salg på våre nettsider.

16,5 Disse vilkårene, sammen med alle dokumenter som det eventuelt henvises til i disse vilkårene, utgjør hele avtalen mellom deg og oss.17. Personvern

Vi lagrer ikke kredittkortopplysninger eller deler kundeopplysninger med noen tredje part. Se ellers detaljer om personvern på nettsiden som omhandler personvern og informasjonskapsler.18. Informasjonskapsler

Dette Nettstedet bruker Google Analytics , en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc ("Google"). Google Analytics bruker "informasjonskapsler", som er tekstfiler plassert på din datamaskin for å hjelpe nettstedet med å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettsidene. Informasjonen som informasjonskapselen lagrer om din bruk av nettstedet (inkludert din IP- adresse) blir overført til Google, og lagres så på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter om aktiviteten på nettsidene for nettstedet, samt for å yte andre tjenester knyttet til aktiviteten på nettsidene og bruken av internet. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom loven krever det, eller dersom tredjeparter behandler informasjon på vegne av Google. Google vil ikke sammenstille din IP- adresse med andre data som Google besitter. Du kan avvise bruken av informasjonskapsler ved å velge de riktige innstillingene på nettleseren din, men vær oppmerksom på at hvis du gjør dette vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på denne nettsiden. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du til at Google behandler data om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor. Se ellers flere detaljer om informasjonskapsler på nettsiden som omhandler personvern og informasjonskapsler.19. Endringer

19.1 Vi kan revidere disse vilkårene for bruk når som helst ved å endre denne siden. Du bør sjekke denne siden fra tid til annen for å ta notis av eventuelle endringer vi har gjort, da de er bindende for deg.

19.2 Enhver kontrakt vil være underlagt vilkårene som er i kraft på det tidspunktet du bestiller vare(r) fra oss, med mindre endringer i disse vilkårene er nødvendige på grunn av lov eller offentlig myndighet (i så fall kan det også gjelde for tidligere bestillinger).20. Gjeldende lov

Disse vilkårene og kontrakter for kjøp av varer på nettsiden vår er underlagt engelsk lov. Enhver tvist eller ethvert krav som fremmes i forhold til disse vilkårene eller eventuelle kontrakter, vil være underlagt jurisdiksjonen til engelske domstoler, vi forbeholder oss allikevel retten til å reise søksmål mot deg i det landet du bor i, eller i hvilket som helst annen relevant land, hvis du bryter vilkårene eller kontrakten mellom oss og deg.21. Avslutning

Skulle noen av disse vilkårene være ugyldige, vil allikevel resten av kontrakten være gyldig. De relevante lovbestemmelser vil da erstatte et ugyldig vilkår.22. Om Naturmedisinsentralen AS

Naturmedisinsentralen AS er et privat aksjeselskap som er registrert i Norge, foretaksnummer 08742384 . Vår forretningsadresse er Trondheimsveien 183, 0570 Oslo, Norge(Norway) og vårt organisasjonsnummer er 917 117 330. Hvis du har noen bekymringer om materiale som vises på våre sider, kontakt info@helsesigaretten.no Takk for at du besøker nettstedet vårt.

Trygg netthandel


Vi aksepeterer følgende kort:

Sosiale media


Du kan følge oss på disse stedene:

nettstedskart | betingelser & vilkår | personvern & informasjonskapsler | til toppen av siden
Helsesigaretten, Trondheimsveien 183, 0570 Oslo, Norge. Telefon 12.00 - 15.00: 91 64 90 21
Organisasjonsnummer: 912 749 517.
Helsesigaretten Liten logo på grå bakgrunn med svart og grønt.

© copyright 2015 Naturmedisinsentralen. All rights reserved.